Správna rada OZ Oblazy

Riadiacim  orgánom v OZ Oblazy je správna rada. V tejto sú zástupcovia nasledovných organizácii či zložiek:

Obec Kvačany

ZŠ Kvačanu

PSU Kvačany

PD Kvačany

RK cirkev v Kvačanoch

Červený kríž

Podnikatelia

Ubytovatelia

Súkromné osoby

Jozef Grúň

Mgr. Mária Rypáková

Mgr. Alfonz Chovan

Ján Florek

Jaroslav Bálek

Elena Štepaniaková

Ján Hajurka

Mirslav Jančok

Ján Chlebík


Predseda správnej rady:

Ján Chlebík, zástupca súkromných osôb